AZ EN RU

RO-RO və bərələrin hazırki mövqeyi
22.07.2024 11:57

Qeyd: Əlverişli hava şəraitində, limanlarda körpülər boş olduqda və dəniz daşımalarına mane yaradan digər amillər olmadıqda ASCO gəmiləri 1-2 gün interval ilə səfərlər həyata keçirir.

Dənizdə olan RO-RO və bərələr

Gəminin adı Məkan Çıxdığı liman Çıxma vaxtı Yan alacağı liman Çatma vaxtı Status
Azərbaycan Ələt 22/07/2024 10:10 Kurık 23/07/2024 07:00 Yolda
Balakən Ələt 21/07/2024 23:50 Türkmənbaşı 22/07/2024 15:00 Yolda
Dağıstan Türkmənbaşı 22/07/2024 10:00 Ələt 22/07/2024 23:00 Yolda
Naxçıvan Türkmənbaşı 22/07/2024 10:00 Ələt 23/07/2024 03:00 Yolda
Ordubad Ələt 20/07/2024 20:40 Kurık 22/07/2024 08:30 Yolda
Qarabağ Ələt 21/07/2024 23:25 Kurık 22/07/2024 23:00 Yolda
Şahdağ Kurık 22/07/2024 03:15 Ələt 23/07/2024 02:00 Yolda
Şəki Ələt 22/07/2024 01:45 Kurık 23/07/2024 03:00 Yolda
Zərifə Əliyeva Kurık 21/07/2024 21:00 Ələt 22/07/2024 20:00 Yolda

Limanda olan RO-RO və bərələr

Gəminin adı Məkan Dayandığı liman Çatma vaxtı Yan alacağı liman Status
Ağdam Türkmənbaşı 22/07/2024 07:30 Ələt Lövbərdə
Bərdə Türkmənbaşı 21/07/2024 11:30 Ələt Lövbərdə - Hava şəraiti
Merkuri-1 Kurık 22/07/2024 08:15 Ələt Körpüdə
Professor Gül Bakı 06/07/2024 17:30 Kurık Körpüdə