AZ EN RU

RO-RO və bərələrin hazırki mövqeyi
17.06.2024 14:29

Qeyd: Əlverişli hava şəraitində, limanlarda körpülər boş olduqda və dəniz daşımalarına mane yaradan digər amillər olmadıqda ASCO gəmiləri 1-2 gün interval ilə səfərlər həyata keçirir.

Dənizdə olan RO-RO və bərələr

Gəminin adı Məkan Çıxdığı liman Çıxma vaxtı Yan alacağı liman Çatma vaxtı Status
Balakən Türkmənbaşı 17/06/2024 10:45 Ələt 18/06/2024 02:00 Yolda
Dağıstan Ələt 17/06/2024 06:30 Kurık 18/06/2024 03:00 Yolda
Merkuri-1 Kurık 17/06/2024 00:45 Ələt 17/06/2024 20:30 Yolda
Professor Gül Kurık 17/06/2024 04:45 Ələt 17/06/2024 23:00 Yolda
Qarabağ Türkmənbaşı 17/06/2024 03:00 Ələt 17/06/2024 20:00 Yolda
Şəki Türkmənbaşı 16/06/2024 19:15 Ələt 17/06/2024 14:00 Yolda
Zərifə Əliyeva Ələt 17/06/2024 00:00 Kurık 17/06/2024 21:00 Yolda

Limanda olan RO-RO və bərələr

Gəminin adı Məkan Dayandığı liman Çatma vaxtı Yan alacağı liman Status
Ağdam Ələt Kurık Körpüdə
Azərbaycan Ələt 17/06/2024 03:40 Kurık Lövbərdə
Bərdə Türkmənbaşı 17/06/2024 10:50 Türkmənbaşı Lövbərdə
Naxçıvan Ələt 17/06/2024 08:00 Kurık Körpüdə
Ordubad Türkmənbaşı 17/06/2024 08:00 Ələt Lövbərdə
Şahdağ Ələt 17/06/2024 06:00 Türkmənbaşı Lövbərdə