AZ EN RU

RO-RO və bərələrin hazırki mövqeyi
30.01.2023 22:21

Dənizdə olan RO-RO və bərələr

Gəminin adı Məkan Çıxdığı liman Çıxma vaxtı Yan alacağı liman Çatma vaxtı Status
Ağdam Kurık 30/01/2023 17:50 Ələt 31/01/2023 19:00 Yolda
Dağıstan Kurık 30/01/2023 06:45 Ələt 31/01/2023 06:45 Yolda
Professor Gül Kurık 30/01/2023 14:10 Ələt 31/01/2023 08:30 Yolda
Şahdağ Kurık 30/01/2023 09:00 Ələt 31/01/2023 08:00 Yolda
Zərifə Əliyeva Ələt 30/01/2023 16:20 Kurık 31/01/2023 12:30 Yolda

Limanda olan RO-RO və bərələr

Gəminin adı Məkan Dayandığı liman Çatma vaxtı Yan alacağı liman Status
Akademik Həsən Əliyev Ələt 30/01/2023 20:45 Türkmənbaşı Lövbərdə
Azərbaycan Ələt 30/01/2023 13:30 Kurık Körpüdə
Bərdə Kurık 30/01/2023 18:30 Ələt Lövbərdə
Naxçıvan Kurık 30/01/2023 13:00 Ələt Lövbərdə
Ordubad Kurık 29/01/2023 20:10 Ələt Körpüdə
Qarabağ Türkmənbaşı Körpüdə
Şəki Kurık 30/01/2023 15:40 Ələt Körpüdə
Bəstəkar Fikrət Əmirov Ələt Körpüdə