AZ EN RU

RO-RO və bərələrin hazırki mövqeyi
23.05.2024 03:17

Qeyd: Əlverişli hava şəraitində, limanlarda körpülər boş olduqda və dəniz daşımalarına mane yaradan digər amillər olmadıqda ASCO gəmiləri 1-2 gün interval ilə səfərlər həyata keçirir.

Dənizdə olan RO-RO və bərələr

Gəminin adı Məkan Çıxdığı liman Çıxma vaxtı Yan alacağı liman Çatma vaxtı Status
Ağdam Ələt 23/05/2024 01:00 Türkmənbaşı 23/05/2024 17:00 Yolda
Azərbaycan Kurık 22/05/2024 23:30 Ələt 24/05/2024 00:00 Yolda
Professor Gül Ələt 22/05/2024 09:45 Kurık 23/05/2024 04:00 Yolda
Şahdağ Ələt 22/05/2024 20:15 Türkmənbaşı 23/05/2024 12:00 Yolda
Zərifə Əliyeva Kurık 22/05/2024 09:45 Ələt 23/05/2024 07:00 Yolda

Limanda olan RO-RO və bərələr

Gəminin adı Məkan Dayandığı liman Çatma vaxtı Yan alacağı liman Status
Balakən Türkmənbaşı Ələt Körpüdə - Hava şəraiti
Bərdə Türkmənbaşı 22/05/2024 18:15 Ələt Lövbərdə
Dağıstan Ələt 22/05/2024 23:30 Kurık Lövbərdə
Merkuri-1 Ələt 22/05/2024 07:00 Kurık Körpüdə
Naxçıvan Ələt 23/05/2024 00:15 Türkmənbaşı Körpüdə
Ordubad Kurık 23/05/2024 01:00 Ələt Körpüdə
Qarabağ Ələt 22/05/2024 00:50 Kurık Körpüdə
Şəki Türkmənbaşı Ələt Körpüdə - Hava şəraiti
Bəstəkar Fikrət Əmirov Türkmənbaşı Ələt Körpüdə - Hava şəraiti